Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Metodicka-praksa/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

23. 09. 2023.

Студенти иду на наставну праксу у основне и средње школе. Дужни су хоспитовати најмање 10 седмица са по шест часова
(један радни дан у седмици), уз наставника ментора коректно испланирати припремити и извести за оцену наставни час у
основној и средњој школи пред ученицима, студентима, ментором и универзитетским наставником као и активно учествовати у
анализи изведених часова. Студент који је негативно оцењен мора поновити час, а ако се понови негативна оцена, мора се
поново одслушати предмет. Позитивна оцена је и коначна оцена овог предмета.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43