Metodologija-naucno-istrazivackog-rada/Literatura/1

Литература

23. 09. 2023.

1.            Адамовић, Ж. и сарадници, Методологија и технологија научног истраживања, Друштво за техничку дијагностику Србије, Београд, 2007.

2.            Кнежевић-Флорић, О., Нинковић, С., Хоризонти истраживања у образовању, Филозофски факултет – Нови Сад, Нови Сад, 2012.

3.            Михаиловић, Д.,  Методологија научних истраживања, ФОН-Београд, Београд, 2004.

4.            Милосављевић С. и Радосављевић И.,  Методологија научних истраживања,  ФПН- Београд, 2003.

5.            Поповић, З., Како написати и објавити научно дело Академска мисао, Београд, 2014.

6.            Радосав Драгица, Методологија научно-истраживачког рада, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2023.

7.            Rose, J. Information systems development as action research – soft systems methodology and structuration theory, Phd thesis Lancaster University, Lancaster, United Kingdom, 2000.

8.            Зајецарановић, Г., Основи методологије, Научна књига, Београд, 1997.

9.            Зеленика, Р., Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела, Економски факултет;Ријека, 2000.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43