Metodologija-naucno-istrazivackog-rada/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета Методологија научно-истраживачког рада

23. 09. 2023.

Појам науке и методологије. Научно-истраживачка делатност и њена улога у развоју науке. Начно мишљење, научно сазнање и научни језик. Научно-истраживачки пројекти.

 Фазе научних истраживања; пројектовање и релаизација научних истраживања. Структура ројекта истраживања.

Методолошки оквир истраживања: Теорија, проблем и предмет истраживања; Циљ и задаци  истраживања; Хипотезе; Истраживање и класификације истраживања; Узорковање у истраживањима; Методе истраживања; Технике и инструменти у истраживању; Мерење, валидност и поузданост мерења; Прикупљање података; Обрада података (припремање  и разврставање података); Анализа и оцена података; Одабирање поступка анализе и статистичка анализа; Провера хипотеза; Извештај о резултатима истраживања.

Структура стручног и научног рада и истраживачког извештаја. Научна и друштвена оправданост истраживања. Етика научно-истраживачког рада.

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43