Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Nagrade/Studentski-temati/1

Награде за студенате 2022-23 година

05. 09. 2023.

Извештај о наградама за израђене студентске научно-стручне радове у школској 2022/23 години, према одлуци Сената Универзитета у Новом саду може се погледати у прилогу.

Награде за студенате 2021-22 година

05. 09. 2023.

Извештај о наградама за израђене студентске научно-стручне радове у школској 2022/23 години, према одлуци Сената Универзитета у Новом саду може се погледати у прилогу.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43