Napredne-tehnike-programiranja/Literatura/1

Литература

26. 08. 2023.

1. Мило Томашевић. Алгоритми и структуре података. Академска мисао. Београд, Србија. 2010. 2. Robert Sedgewick and Kevin Wayne. Algorithms, Addison Wesley. Upper Saddle River, NJ, USA. 2011
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43