Napredne-tehnike-programiranja/Osnovne-Informacije/1

Опште информације

26. 08. 2023.

Студијски програм: Информационе технологије - Софтверско инжењерство Година студија: друга, основне академске студије Семестар: трећи Број часова: 2+2 Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов Кабинет: 30а (први спрат) Предметни асистент: Марко Блажић
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43