Napredne-tehnike-programiranja/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

26. 08. 2023.

Алгоритми и структуре података; Линеарне структуре података: низови, уланчане листе, стекови , редови; Нелинеарне структуре података: стабла, графови; Претраживање: методе претраживања, стабла бинарног претраживања, стабла општег претраживања, хеширање; Сортирање: унутрашње сортирање, спољашње сортирање.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43