Odbrane-zavrsnih-radova/Odbrana-doktorskih-radova/1

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc НОВАКОВИЋ БОРИВОЈА

10. 11. 2023.

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc НОВАКОВИЋ БОРИВОЈА

под називом:

 

„ Развој модела за процену поузданости рада компоненти хидрауличког система пресе”

 

заказана је за дан 10.11. 2023. године у  12:00 часова у учионици 35 пред комисијом: 

 

1.      Проф. др Нинослав Зубер, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад – председник

2.      Проф. др Маша Букуров, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад – члан

3.      Проф.др Елеонора Десница, редовни професор Универзитет у Новом Саду, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  члан

4.      Доц. др Мића Ђурђев, доцент, Универзитет у Новом Саду, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  члан

5.      Проф. др Љиљана Радовановић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, 

 Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43