Organizacija-strucne-prakse/Strucna-praksa-u-gradskoj-upravi/1

ТЕМЕ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

06. 09. 2023.

Теме за стручну праксу у Градској Управи можете преузети у прилогу.

Циклус 2017-2020 Успешно реализоване теме

06. 09. 2023.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.б) Програм за електронску претрагу аката Скупштине града и Градске управе

студент: Милош Трошић

ментор: Мирча Секошан (Градска управа града Зрењанина, ИКТ служба)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације: 13.6.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 16.6.2017.

ИЗВЕШТАЈ

 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Модел пословних процеса и података за програм за јединствену базу података Историјског архива

студент: Борис Коци
ментор: доц. др Љубица Кази

достављен модел: 8.6.2018.

МОДЕЛ СИСТЕМА

Организација стручне праксе у градској управи

06. 09. 2023.

Организација стручне праксе у градској управи

 

У оквиру реализације стручне праксе планирано је да студентима буду додељени ментори од стране јавних предузећа и органа градске управе и ко-ментори из редова наставног особља факултета. Уобичајене активности у реализацији апликативних пројеката у оквиру информационих система, у којима учествују студенти обухватају:

  • Снимак стања и спецификација захтева корисника
  • Моделовање/пројектовање решења
  • Израда пројектне документације
  • Усвајање пројектне документације
  • Имплементација прототипа
  • Тестирање прототипа са реалним тест подацима
  • Унапређење прототипа до нивоа употребљивог решења
  • (по потреби) Миграција података ранијих формата записа у формат за коришћење у оквиру апликације
  • Документовање решења
  • Обука корисника
 

Потписан споразум о сарадњи са градском управом

 

Дана 28.4.2021. потписан је нови споразум о сарадњи Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин и Градске управе Града Зрењанина, који укључује и реализацију активности стручне праксе студената. Уговор има важење наредне четири године. Посебно истакнута (али не и једина) област примене у оквиру стручне праксе студената односи се на информационе технологије, односно Географски информациони систем. Више детаља: ЛИНК 

Претходни споразум о реализацији стручне праксе у органима градске управе и јавним предузећима Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин је потписан 7.2.2017. године. Примарна област обухвата примену информационих технологија, тј. израду апликативног софтвера. (детаљи)

 

Координатор стручне праксе у градској управи

 

Координатор стручне праксе студената у градској управи је Мирча Секошан, заменик начелника Одељења за информационе и комуникационе технологије Градске упаве Града Зрењанина.

На основу одлуке Факултета (11.5.2021.), координатор стручне праксе студената у Градској управи је Доц. др Љубица Кази, наставник Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин. Контакт е-mail: ljubica.kazi@gmail.com, ljubica.kazi@tfzr.rs

Заинтересовани студенти за реализацију стручне праксе у одељењима Градске управе треба да се јаве координатору Доц. др Љубици Кази, како би се организационо реализовала подршка самој реализацији стручне праксе.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43