Podzemna-hidromehanika/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Дмитријев Н.М. , Кадет В.В. Увод у подземну хидромеханику НУЛЛ (Рус)
2. Басњијев К.С. Подземна хидромеханика Ижевск (Рус)
3. Пјатибрат, В.П. Основе подземне хидромеханике УГТУ (Рус)
4. Др сц. Аднан Хоџић, др сц. Санел Нухановић, др сц. Звонимир Бошковић, др сц. Кемал Гутић Основе експлоатације угљоводоника Цопyграф д.о.о. Тузла (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43