Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Poslovna-inteligencija/Aktuelno/1

Пример семинарског рада

04. 09. 2023.

Примери семинарских радова мозете погледати у прилозима. Радове је потребно да доставите најкасније недељу дана пре испита. Теме сами предлазете и  пријављујете на milicamazalica@gmail.com. Одбране семинарских радова се заказују накнадно.

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43