Poslovno-pravo/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Васиљевић М. Трговинско право Правни факултет Универзитета у Београду (Срп)
2. Арсић З.; Маријански В. Право привредних друштава Правни факултет Универзитета у Новом Саду (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43