Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Prediktivna-analitika/Aktuelno/1

Унос података

14. 09. 2023.

Тренутно није постављен ни један садржај за одабрани предмет. Наставно особље ради на преносу садржаја са старог сајта на нови. Хвала на разумевању.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43