Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Servisi-za-nastavnike/Nastavni-modul/1

Приступ сервису Наставни модул

15. 09. 2023.

Сервис за унос података који се односе на материјале и резултате наставног рада као и бодове предиспитних обавеза може се користити од стране наставника применом следећег линка: Пријава на систем.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43