Sistemi-baza-podataka/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С. Базе података Факултет организационих наука, Београд (Срп)
2. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Software Architecture in Practice, 3rd Edition Addison-Wesley (Eng)
3. Могин П., Луковић И. Говедарица М. Принципи пројектовања база података Факултет техничких наука, Нови Сад (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43