Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Sistemi-za-upravljanje-dokumentima/Literatura/1

Литература

26. 08. 2023.

1. Кази Љубица, Радуловић Биљана, Пројектовање нформационих система короз примере и задатке, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет «Михајло Пупин», Зрењанин, 2008. 2. Igor Hawryszkiewycz, Introduction to System Analysis and Design, Prentice Hall, 2001. 3. Радуловић Биљана, Кази Љубица, Кази Золтан, Информациони системи – одабрана поглавља, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет «Михајло Пупин», Зрењанин, 2006.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43