Softversko-inzenjerstvo/Osnovne-Informacije/1

Основне информације о предмету и оцењивање студената

24. 11. 2023.

Софтверско инжењерство, Фонд часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Золтан Кази
zoltan.kazi@tfzr.rs
zoltan.kazi@gmail.com
Асистент/сарадник: Вук Амижић
vuk.amizic@tfzr.rs

Поени за оцену знања студената
Активност у настави (предавања): 5 
Практична настава (вежбе): 5
Семинарски рад (софтвер): 30
Колоквијум (теоретски тест, 8 питања + 2 задатка): 30
Испит (усмено са писменим концептом, 1 питање): 30

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43