Studentska-organizacija/Studentski-parlament/1

Студентски парламент

05. 09. 2023.

Студентски парламент

 

 

Студентски парламент је институционално тело Факултета препознато Законом о високом образовању. Преко Студентског парламента факултета, студенти остварују своја права и штите своје интересе на  Факултету и на Универзитету.

 

Значај студентског организовања, кроз студентска питања и политику, као и укључивање у додатне активности студентског парламента, могу да помогну у унапређивању будућих студената кроз неформално образовање.

 

Надлежност студентског парламента огледа се у активностима обезбеђивања квалитета наставе, реформама студијских програма, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности (размене и усавршавања), подстицањем научно-истраживачког рада студената. Такође се бави бирањем и разрешавањем својих чланова (управни одбор, делегати). Као и ваннаставним активностима, координисањем спортских екипа, конференцијама, промоцијама факултета, трибинама, студентским журкама, екскурзијама и хуманитарним активностима.

 

Састав Студентског парламента факултета се састоји од управног одбора (председник, потпредседник и секретар), осталих чланова и студента продекана. 

Студент продекан представља извршно тело парламента, који води директну комуникацију кроз декански колегијум, ННВ и Савет факултета. Главна је веза студената и управе факултета.

 

Студентски парламент у свом сазиву има 21 члана.

 

Студентски парламент бира и разрешава представнике(делегате) студената у органима Факултета из реда студената

 

Право на чланство у студентском парламенту имају сви студенти високошколске установе уписани у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Начин избора се утврђује општим актом СП-а. Избор чланова се одржава сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем. Расписује их председник, а мандат траје две године.

 

 

Састав Студентског парламента

 

Председник Студентског парламента:
Лазар Тодоровић
laztodorovic@gmail.com

Студент продекан Техничког факултета “Михајло Пупин”
Драган Лазић
lazadl@yahoo.com   0646585441

 

Потпредседник Студентског парламента:
Лазар Барбуловић
lazarbarbulovic11@gmail.com

Секретар Студентског парламента:
Марина Павловић
marina.nina.292000@gmail.com

 

Чланови Студентског парламента

Лазар Тодоровић
Лазар Барбуловић
Милош Радивојевић
Филип Грчић
Сања Шевић
Кристијан Тодоровић
Милош Петровић
Марина Павловић
Адам Маран
Алекса Милованов
Радмила Вукеља
Ивана Круљ
Никола Дадић
Александар Бокшан
Марко Стојанов
Стефан Свјетлица
Миљана Милинковић
Марија Куручки
Лука Чукић
Оливера Чикош
Филип Петровић

 

Телефон: 0628019706
Е-mail: parlament@tfzr.rs

 

Чланови Савета
Техничког факултета
“Михајло Пупин”
из реда студената

Чланови Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
Техничког факултета “Михајло Пупин”
из реда студената

Чланови НН већа 
Техничког факултета
“Михајло Пупин”
из реда студената

Лазар Барбуловић

Лазар Тодоровић

Сања Шевић

Лазар Тодоровић

Радмила Вукеља

Драган Лазић

Лазар Тодоровић

Марија Куручки 

Филип Петровић

Миљана Милинковић

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43