Tehnoloski-procesi-krojenja-odece/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Д.Рогале, Д.Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински Процеси производње одјеће Текстилно - Технолошки факултет Универзитета у Загребу. (Хрв)
2. Д.Рогале, Д.Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински Технологија производње одјеће са студијем рада Технички факултет универзитета у Бихаћу. (Срп)
3. Ц. Трајковић Технологија конфекције – збирка решених задатака са основама теорије Технолошки факултет, Лесковац (Срп)
4. Б. Кнез Технолошки процеси производње одјеће Технолошко – текстилни факултет, Загреб (Хрв)
5. Ц. Трајковић Технологија израде одеће И део Технолошки факултет, Лесковац (Срп)
6. Ц. Трајковић Технологија израде одеће ИИ део Технолошки факултет, Лесковац. (Срп)
7. Н.Михајловић Машине и уређаји у одевној индустрији ВТТШ, Београд (Срп)
8. Г. Николић Механизми стројева за производњу одјеће Текстилно-технолошки факултет, Загреб. (Хрв)
9. Г.Николић, Ж.Шомођи Збирка задатака из механизама и аутоматизације стројева у одјевној технологији Текстилно-технолошки факултет, Загреб (Хрв)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43