Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Transportne-masine/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

27. 09. 2023.

1.    Врсте опреме код механичких операција транспорта
2.    Тракасти транспортери
3.    Редлери
4.    Елеватори
5.    Конвејери
6.    Завојни транспортери
7.    Инерцијални транспортери
8.    Ваљкасти транспортери
9.    Пумпе за мешавину
10.    Пнеумохидраулични лифт
11.    Ејектори
12.    Машине и уређаји пнеуматског транспорта
13.    Пнеуматски транспортери
14.    Врсте система – пнеуматских транспортера
15.    Циклонски сепаратори
16.    Врећасти филтери
17.    Циклон филтер
18.    Тотални одвајач
19.    Ротациони изузимач
20.    Основни подаци (подела трансп. уређаја, карактеристике дизаличних машина итд....), стр.3-27.
21.    Прости дизалични механизми и машине
22.    Дизалице - Кранови
23.    Подизачи
24.    ПОГОНИ ТРАНСПОРТНИХ УРЕЂАЈА
25.    ОПТЕРЕЋЕЊА КОНСТРУКЦИЈА Стварна оптерећења
26.    Прорачунски случај оптерећења
27.    Уређаји за вешање терета, стр. 27-46.
28.    Ушад, ланци, котурови, добоши и котураче, стр. 46-66.
29.    Кочнице и устављачи, стр. 66-81.
30.    Механизми за дизање терета, стр. 81-103.
31.    Механизми за кретање, стр. 103-116.
32.    Механизми за окретање дизалице, стр. 116-126.
33.    Механизми за промену дохвата (испуста) стреле, 126-141.
34.    Дизалице, стр.141-163.
Окретне дизалице
Стабилност окретних дизалица
Мостовске дизалице
Рамне и полурамне дизалице
Претоварни мостови
Кабловске дизалице (кабл кранови)
Пловне дизалице.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43