Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Transportne-masine/Literatura/1

Литература

27. 09. 2023.

1. Саво Дедијер : Основи Транспортних Уређаја, Грађевинска књига, Београд.
2. Драгиша Толмач: Машине и Апарати, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2012.
3. Драгиша Толмач: Транспортни системи, Технички факултет „Михајло Пупин

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43