Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Transportne-masine/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

27. 09. 2023.

Теоријска настава:

Уводна разматрања везана за дизалице: класификација, називне носивости и брзине, погонске класе и упоређења погонских класа према различитим европским стандардима. Прорачун погонских механизама код дизалица: прорачун механизма за дизање терета, динамика механизма за дизање, одређивање отпора кретању, прорачун и избор точка дизалице, прорачун механизма за кретање колица и кретање дизалице, динамика механизама за кретање, степен сигурности против проклизавања дизалице, закошење код дизалица. Мосне дизалице: класификација, основна конструктивна решења, димензионисање и доказ напона главних сандучастих носача мосне дизалице, Конзолне дизалице: принцип рада, основне конструктивне карактеристике, дефинисање отпора код конзолне дизалице, прорачун конзолних дизалица. Рамне (порталне) дизалице: принцип рада, основне конструктивне карактеристике, прорачун порталних дизалица, случајеви оптерећења рамне дизалице, закошење, Претоварни мостови, Лучке обртно порталне дизалице: принцип рада, основне карактеристике, механизми за окретање код дизалица, динамика механизама за окретање, анализа и прорачун обртно порталних лучких дизалица, дефинисање притисака на ослонце дизалице, механизми за промену угла стреле.

Практична настава:

Израда рачунских задатака и примера за области обухваћене теоријским делом наставе.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43