Upravljanje-rizikom/Literatura/1

Литература

25. 09. 2023.

 1, Адамовић, Ж., Јованов, Г., Радојевић, М., Меза, С. Управњање ризиком Технички факултет «Михајло Пупин», Зрењанин 2008

2, Првуловић, С. Манасијевић, Д., Благојевић, З. Теорија одлучивања са примерима Технички факултет у Бору 2006

3, Адамовић, Ж., Воскресенски, В., Тул, Р. Одржавање на бази ризика Друштво за техничку дијагностику - ТЕХДИС, Београд 2007

4, Zio E AN INTRODUCTION TO THE BASICS OF RELIABlTY and RISK ANALYSIS World Scientific Publishing Co.,Handout 2007

5, Smith D. Reliability, Maintainability and Risk - Practical methods for engineers Elsevier ButterworthHeinemann, Oxford 2005

6, Haimes, Y. Risk modeling, assessment and management John Wiley and Sons, New York 1998

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43