Veb-dizajn/Aktuelno/1

Достављање и одбране радова у наредним испитним роковима

20. 02. 2024.

Рок доставе семинарског рада је последњи дан пред почетак испитног рока. Семинарски радови се достављају искључиво на Google уционици за вежбе као MS Word документи. Сви студенти који су благовремено предали семинарски рад могу да пријаве испит. 
Писмене и усмене (уз демонстрацију рада и програмског кода софтвера) одбране семинарских радова се реализују на дан испита - студенти долазе на почетак термина испита. Комплетни семинарски рад (MS Word документ и изворни код) се доноси и презентује на испиту, са USB-а или GITHUB веб сајта. Семинарски радови се оцењују у статусу како су предати, за исти испитни рок нема поправки. Ако рад нема све потребне елементе, поправља се и поново поставља за следећи испитни рок. У оцену семинарског рада улази и оцена усмене и писмене одбране радова.
АПРИЛСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 31.3.2024. - назив задатка на Гоогле учионици за вежбе: СЕМИНАРСKИ РАДОВИ за априлски рок
ЈУНСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 2.6.2024. -  назив задатка на Гоогле учионици за вежбе: СЕМИНАРСKИ РАДОВИ за јунски рок
ЈУЛСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 23.6.2024. -  назив задатка на Гоогле учионици за вежбе: СЕМИНАРСKИ РАДОВИ за јулски рок
СЕПТЕМБАРСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 25.8.2024.  -  назив задатка на Гоогле учионици за вежбе: СЕМИНАРСKИ РАДОВИ за септембарски рок
ОКТОБАРСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 8.9.2024. - назив задатка на Гоогле учионици за вежбе: СЕМИНАРСKИ РАДОВИ за октобарски рок.

КОНСУЛТАЦИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2023 24

20. 02. 2024.

Термини консултација  код предметног наставника Проф. др Љубице Кази су:
Уторак 13.15 - 14.45 часова
Петак 11.30 - 13.00 часова

Гугл учионица за 2023 24 годину

09. 02. 2024.

Сва обавештења и материјали ће се достављати студентима путем Гугл учионице, а ту студенти достављају радове са часова предавања и вежби, колоквијума и семинарски радови. Код за приступ Гугл учионици за школску 2023/24 годину за предавања је: mqqamrs,  за вежбе: cdrbj3z  (Информационе технологије 4. година), okcfzyv (Софтверско инжењерство 3. година).

Достава семинарских радова за испит у јануарском испитном року 2024

26. 11. 2023.

Веб дизајн - По правилу, радови се достављају најкасније 2 седмице пре термина испита. Радови се достављају предметном асистенту (Вук Амижић), који прегледа радове. У јануарском испитном року, испит се очекује да ће бити у другој седмици испитног рока - уторак 30.1.2024. (достављање радова до 16.1.2024., одговор о прегледу радова у року од недељу дана након крајњег датума достављања)

Рок доставе радова за Октобар 2

22. 09. 2023.

Рок достављања радова за Октобар 2 је понедељак 25.9. до 09 часова. Радови се достављају предметном наставнику на ljubica.kazi@gmail.com или ljubica.kazi@tfzr.rs.

Достављање радова за октобарски испитни рок

04. 09. 2023.

Рок достављања семинарских радова поводом октобарског испитног рока је 8.9.2023. Радови се достављају на ljubica.kazi@tfzr.rs или ljubica.kazi@gmail.com.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43