Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Veb-dizajn/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

04. 09. 2023.

1.Шта је PHOTOSHOP? 2.PHOTOSHOP Филтери 3.Типологија битмапираних графичких формата подржаних на wеб-у 4.Гиф формат – настанак, карактеристике, употреба и ограничења 5.Анимирани гиф – карактеристика и применљивост на wебу 6.Јпг формат – карактеристике и применљивост на wебу 7.Појам Интернета. 8.Инфраструктура Интернета. 9.HTML стандард 10.HTML 4 11.Листе у HTML. 12.HTML 5 13.Шта је Wеб дизајн – дефиниција и садржај 14.Елементи доброг дизајна 15.Статичне и динамичне wеб стране 16.Класификација wеб страна 17.Мета Тагови 18.Flash 19.Дефинишите појам CSS-а. 20.Дефинишите типови CSS стилова. Наведите примере 21.Објасните употребу класа у CSS стиловима. 22.Оптимизација Wеб сајтова 23.Java Script 24.Одржавање wеб локације. 25.Редизајн wеб локације 26.Протоколи на wеб-у 27.Заштита wеб сајтова
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43