Veb-dizajn/Osnovne-Informacije/1

Основне информације

06. 02. 2024.

Предметни наставник: Проф. др Љубица Кази

Предметни асистент: МСц Вук Амижић

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43