Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Veb-dizajn/Sadrzaj-predmeta/1

Циљ предмета

04. 09. 2023.

Образовни циљ: Стицање основних информација и практичног искуства неопходног за квалитетно планирање, дизајнирање, креирање, евалуацију и одржавање хипермедијалних Wеб страница. Кроз предмет студент упознаје најсофистикованије Wеб аутхоринг системе и најбоље дизајнерске технике које одмах и практично примењује. Исоди образовања: По одслушаном предмету студент ће бити у стању да самостално планира и креира квалитетно дизајнирану форму и функцију Wеб странице која комбинује интуитивну навигацију са балансираном употребом графике, боја, текста и аудио елемената Садржај / структура предмета: Теоријска настава: Теоријска настава. Основни појмови, Интернет и УРЛ; клијент-сервер; WWW; Wеб дизајн, пропусни опсег, време одзива и сл. Процес планирања и развоја локације усер-центеред приступ; итеративно планирање и спецификација фаза процеса развоја сајта, инсталација и одржавање. Дизајнирање сајта и навигација, организовање информација, основне структуре информација, дијаграм сајта, тематске категорије, стратегије дизајнирања хоме страница, менија, подстаница, сеарцх функција, интернет и интранет стратегије. Дизајнирање странице и навигација. Дизајнирање стрнице, типографија и стил. Улога графике, растер и векторски формати слика и фотографија и стратегије њихове употребе. Улога мултимедије, анимације, управљање репродукцијом. Методе тестирања и самотестирања. Wеб технологије, Броwсерс, ХТМЛ аутхорихг системи, ЦГИ, ЈаваСцрипт, Јава, ПХП, ЦСС, ДХТМЛ, XМЛ, Апасхе, АСП и сл. Практична настава: Израда самосталних Wеб презентација, инсталација. Методе извођења наставе: Вербална (предавања, тематски усмерене дискусије), лабораторијско-експериментална, текстуалне (домаћи задаци, израда семинарских радова, израда самосталних презентација уз помоћ рачунара и Интернета).
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43