Algebra/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Момчило Бјелица Математика Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин (Срп)
2. Зоран Стојаковић, Драгослав Херцег Линеарна алгебра и аналитичка геометрија Институт за математику, Нови Сад (Срп)
3. Радослав Димитријевић Збирка задатака из теорије полинома Друштво математичара Србије, Београд (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43