Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Algebra/Rezultati/1

колоквијум

26. 08. 2023.

Резултати колоквијума

Прилози

јануар 2023

26. 08. 2023.

Резултати испита

Прилози

април 2023 (СИ, ИМ)

26. 08. 2023.

Резултати испита (оба термина

Прилози

јун 2023 (СИ,МИ)

26. 08. 2023.

Резултати испита

Прилози

јул 2023

26. 08. 2023.

резултати оба термина

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43