Algebra/Rezultati/1/Rezultati-drugog-kolokvijuma

Резултати другог колоквијума

19. 01. 2024.

Резултати су у прилогу. Студенти могу радове погледати у понедељак, 22. јануара, у 15 h, кабинет 38.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43