Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Saradnja-sa-privredom-i-institucijama/Saradnja-Katedre-za-Masinsko-inzenjerstvo/1

Сарадња са привредом и институцијама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

KПМ Аутомобили, Зрењанин

2013.

2.

Сервис пумпи Рућандо, Зрењанин

2013.

3.

ФЕРТИЛ - Victoria Group, Бачка Паланка

2013.

4.

Преми -Траде, Зрењанин

2013.

5.

Технорадионица, Зрењанин

2013.

6.

Д.О.О. Запроизводњумонтажуиремонт, Панчево

2013.

7.

ВЕЦО Welding доо, Зрењанин

2013.

8.

Victoria Starch, Зрењанин

2016.

9.

Мецапласт, Зрењанин

2017.

10.

Евроброд доо, Зрењанин

2017.

11.

ЛМВ алатница, Зрењанин

2017.

12.

Институт ИМС Београд

2017.

13.

ЕИНГ Инжењеринг и производња, Смедерево

2017.

14.

Петкус Балкан доо Зрењанин

2017.

15.

Шинвоз доо, Зрењанин

2017.

16.

И.М.С. д.о.о.

2017.

17.

Wоод планет, Зрењанин

2018.

18.

Термос доо, Зрењанин

2018.

19.

Реља Јр. доо, Зрењанин

2018.

20.

ИХИС Научно-технолошки парк Земун  АД,  Београд

2018.

21.

Истраживачко-развојни центар, Техноексперт ДОО Земун, Београд

2018.

22.

Le Belier Kикинда

2019.

23.

ИГМ Неимар ДОО

2019.

24.

Essex

2019.

25.

Метал Инспект

2020.

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43