Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Saradnja-sa-privredom-i-institucijama/Saradnja-Katedre-za-Inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine/1

Сарадња са привредом и институцијама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

Завод за јавно здравље, Зрењанин

2018.

2.

Метанолско-сирћетни комплекс, Кикинда

2020.

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43