Upis/e-Nastava-za-pripremu-polaganja-prijemnog-ispita-iz-matematike/1

еНастава за припрему полагања пријемног испита из математике

25. 08. 2023.

еНастава за припрему полагања пријемног испита из математике


Приступили сте на страницу електронске припремне наставе из математике за полагање пријемног испита.

Према доступним подацима наш Факултет је међу првима у Србији са оваквим пројектом. Сви заинтересовани за упис на Факултет моћи ће да од куће и потпуно бесплатно похађају припремну наставу и тако се квалитетније припреме за пријемни испит.

Е - настава је организована по полусатним часовима.

Због величине видео материјала потребно је сачекати одређено време да би видео почео са приказивањем.

1. час  - Алгебарски изрази 1
2. час -  Алгебарски изрази 2
3. час -  Квадратне једначине и Вијетове формуле
4. час -  Квадратне једначине, неједначине и функције
5. час -  Ирационалне једначине 1
6. час -  Ирационалне једначине 2
7. час -  Тригонометрија
8. час -  Логаритамске једначине
9. час -  Експоненцијалне једначине и неједначине

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43