Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Upis/Prijemni-ispit/1

Пријемни испит

24. 08. 2023.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.

Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Строго је забрањено предавање више пријавних листова.


 

Студијски програм

 

Предмет

Информационе технологије

3 модула


Информационе технологије –инжењерство
Менаџмент информационих технологија
Информатика и техника у образовању

Изабрати једну од две могуће опције:

- Математика 60 бодова

-Математика 30 бодова + Рачунарство и информатика 30 бодова

 Информационе технологије- софтверско инжењерство

 

Изабрати једну од две могуће опције:

- Математика 60 бодова

-Математика 30 бодова + Рачунарство и информатика 30 бодова

 

Инжењерски менаџмент

Изабрати један од предмета:

- Математика

Предузетништво

-Организација рада и менаџмент

- Маркетинг

Машинско инжењерство

Изабрати један од предмета:

-Математика

-Одржавање техничких система

-Транспортни системи

Одевно инжењерство

Изабрати један од предмета:

- Математика

-Текстилна влакна

-Технологије одеће

Инжењерство заштите животне средине

Пријемни испит се састоји из два обавезна дела који се полажу истовремено:

-Математика

-Провера сколоности за студије Инжењерства заштите животне средине

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

 Изабрати један од предмета:

-Математика

-Физика

-Хемија

ЗАДАЦИ СА РАНИЈИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2021. годину, можете погледати овде.
 
Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2020. годину, можете погледати овде.
 
Задатке и решења пријемног испита из Математике od 2009-2019, можете погледати овде.
 
Формуле из математике можете преузети овде.
 
Бесплатну припрему из математике можете пратити овде.
 
Упутство за пријемни испит из математике можете преузети овде.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43