Dokumenti/Doktorska-disertacija/1

Информације о докторској дисертацији

03. 08. 2023.

  • Образац за пријаву магистарске тезе и докторске дисертације-Образац за пријаву магистарске тезе и докторске дисертације
  • Кључна документацијска информација- Поставља се у раду пре садржаја
  • Упутство за техничку обраду докторске дисертације-Опште упутство за техничку обраду теза и дисертација
  • План третмана података - Образац-(уз знак Универзитета са леве стране и знак Факултета са десне стране, измена усвојена на седници Наставно научног већа 16.12.2009. године)
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43