Dokumenti/Nastavna-arhiva/1

Списак наставника и образовних профила

03. 08. 2023.

  • Списак наставника 1990-2008-Списак наставника на основним и последипломским студијама од 1990-2008. године
  • Списак образовних профила 1990-2008-Spisak obrazovnih profila od 1990-2008. godine
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43