Dokumenti/Kljucna-dokumentacijska-informacija/1

Пример кључне документацијске информације

03. 08. 2023.

  • Кључна документацијска информација- "ZIP" архива са обрасцем и попуњеним примером
  • Obrazac
  • Popunjen primer
Стари сајт






Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43