Dokumenti/Izvestaj-i-plan-rada-fakulteta/1/Finansijski-plan

Финансијски план

25. 03. 2024.

Објава садржи финансијске планове који се могу преузети у прилогу.

Листа финансијских планова:

 • Четврта измена Финансијског плана Факултета за 2023. годину
 • Финансијски план 2023 - четврта измена
 • Финансијски план 2023 - измена Савет ново
 • Финансијски план 2023 - измена Савет
 • Финансијски план за 2023. год НОВО
 • Финансијски план за 2023. год.
 • Финансијски план за 2022. год.
 • Ребаланс финансијског плана за 2022.
 • Финансијски план за 2021
 • Финансијски план за 2020
 • финансијски план 2019
 • Финансијски план за 2018. годину
 • План инвестиционих улагања за 2017. годину
 • Финансијски план за 2017. годину
 • Ребаланс финансијског плана за 2016. годину
 • Финансијски план за 2016
 • Ребаланс финансијског плана за 2015. годину (друга измена)
 • Ребаланс финансијског плана за 2015
 • Финансијски план за 2015
 • Финансијски план за 2014
 • Образложење ребаланса финансијског плана за 2013. годину
 • Финансијски план за 2013. годину након ребаланса
 • Одлука Савета Факултета - Прва измена Плана на које се ЗЈН не примењује - фебруар 2024
 • Одлука Савета Факултета - Прва измена Финансијског плана - фебруар 2024
 • План ЈН на које се ЗЈН не примењује 2024 - прва измена Плана - фебруар 2024
 • Финансијски план Факултета - Прва измена - фебруар 2024
 • Одлука Савета - друга измена Финансијског плана Факултета за 2024. годину
 • Табела - Друга измена Финансијског плана Факултета за 2024. годину

Прилози:

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43