Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Dokumenti/Izvestaj-i-plan-rada-fakulteta/1/Plan-nabavki

План набавки

03. 08. 2023.

Објава садржи планове набавки који се могу преузети у прилогу.

Листа планова набавки:

 • План јавних набавки 2023 закон не примењује - Савет
 • Измена плана јавних набавки 2023
 • Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује
 • План набавки на које се закон не примењује 2023.год
 • План набавки на које се закон примењује 2023. год
 • План јавних набавки 2022
 • План набавки на које се закон не примењује 2021. год
 • План набавки на које се закон примењује 2021. год
 • План набавки за 2020. год
 • План јавних набавки 2019. година
 • План набавки за 2018. год
 • План набавки за 2017. год
 • План набавки за 2016 са изменама (10.10.2016.)
 • План набавки за 2016. год
 • Ребаланс плана набавки за 2015. годину (друга измена)
 • Ребаланс плана набавки за 2015 год.
 • План набавки за 2015. год
 • План набавки за 2014. год
 • План јавних набавки за 2013. годину
 • Образложење плана јавних набавки
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43