Tehnicka-resenja/M82/1/Tehnolosko-tehnicko-resenje-povecanja-kapaciteta-susare-sa-pneumatskim-transportom-materijala

Технолошко-техничко решење повећања капацитета сушаре са пнеуматским транспортом материјала

18. 01. 2024.

Категорија: М82

Година: 2001.

Усвојено: 2012.

Аутори:

Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43