Tehnicka-resenja/M85/1

Предикциони модел за повећање сигурности у термоелектранама

23. 01. 2024.

Категорија: М85

 

Година: 2020.

 

Аутори:

 

Бртка, В. Макитан, В., Петровић, Љ., Бртка, Е., Живковић, З. Техничко решење, рађено за ТЕНТ-А Обреновац и ТФ „Михајло Пупин“ Зрењанин (корисник решења) у оквиру пројекта „Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса“ ТР 32044, 2020, M85

Веб сервис за аутоматску анализу података базиран на систематској синтаксној класификацији

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2010.

Аутори:

Владимир Бртка, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Ивана Берковић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Весна Јевтић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Елеонора Бртка, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Прилози

Метода за оптимизацију распореда робе у складиштима и оптимизацију кретања виљушкара

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2012.

Аутори:

Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Весна Јевтић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Иван Бекер, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Прилози

Софтверска апликација за руковање захтевима корисника која омогућује унапређење послова одржавања софтвера у малом софтверском предузећу

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2012.

Аутори:

Миша Варга, YuTeam Software ОД Зрењанин
Горан Николић, YuTeam Software ОД Зрењанин
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software DOO Зрењанин

Прилози

Лагана метода за процену процеса одржавања софтера базирана на честој размени информација

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2014.

Аутори:

Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software ОД Зрењанин
Ивана Берковић, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет у Новом Саду

Прилози

Протопип система за праћење температуре просторија базираног на ZigBee технологији

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2014.

Аутори:

Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Борислав Одаџић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Страхиња Јовић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Радован Адамов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Немања Билинац, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Прилози

Лагана индуктивна метода за идентификацију и систематизацију знања

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2015.

Аутори:

Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software DOO Зрењанин

Прилози

Прототип уређаја за мерење перформанси LoRa технологије базиран на хардверу отвореног кода

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2018.

Аутори:

Милан Малић, Панонит, Нови Сад
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ – Зрењанин
Душан Малић, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ – Зрењанин
Срђан Сладојевић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Прилози

Софтверско решење за руковање и електронску обраду текстуалних података у области лингвистике

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2018.

Аутори:

Доц. др Дејан Лацмановић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, Србија
Проф. др Александар Костић, Универзитет у Београду, Филолошки Факултет, Београд, Србија
Проф. др Петар Милин, The University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
Доц. др Изабела Лацмановић, Универзитет Унион – Никола Тесла, Факултет за спорт, Београд, Србија
Проф. др Бранко Маркоски, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, Србија
Проф. др Зоран Гојковић, Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад, Србиј
Новак Симић, дипломирани инжењер информационих технологија, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, Србија

Софтвер за праћење животног циклуса и адаптивни дигитални приказ уметничких дела савремене галерије

23. 07. 2023.

Категорија: М85

Година: 2018.

Аутори:

Љубица (р.Еремић) Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду,Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Золтан Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Драгица Радосав, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Ивана Берковић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Биљана Радуловић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Јасмина Туторов, кустос, Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин
Сунчица Ламбић – Фењчев, кустос, Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин
Оља Салма, информатичар, Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43