Tehnicka-resenja/M83/1

Протокол за дијагностичко испитивање танких делова обојених метала на предметима примењене уметности методама радиографије и пенетраната у циљу открив

23. 07. 2023.

Др Зоран Карастојковић, ИХИС Technoexperts ИРЦ, Земун,

Дипл.инж. Слободан Чубриловић, Techcon,  Нови Београд, 

Др Сузана Полић, Централни институт за конзервацију,  Београд, 

Др Никола Бајић, ИХИС Technoexperts ИРЦ, Земун,

Др Јасмина Пекез, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“,  Зрењанин,

Др Зоран Јањушевић, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд

Др Александра Патарић, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43