Tehnicka-resenja/M84/1

Технолошко техничко решење производне линије за транспорт и складиштење кварцног песка, цемента и адитива

23. 07. 2023.

Категорија: М84

Година: 2017.

Аутори:

1. Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

2. Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

3. Проф. др Елеонора Десница, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

4. Доц. др Љиљана Радовановић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

5. Доц. др Јасмина Пекез, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

6. МСц Јасна Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

7. МСц Иван Палинкаш, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43