Dokumenti/Izvestaj-i-plan-rada-fakulteta/1/Godisnji-izvestaj

Годишњи извештај

22. 05. 2024.

Објава садржи годишње извештаје који се могу преузети у прилогу.

Листа годишњих извештаја:

 • Годишњи извештај 2022/23
 • Годишњи извештај 2021/22
 • Годишњи извештај 2020/21
 • Годишњи извештај 2019/20
 • Годишњи извештај 2018/19
 • Годишњи извештај 2017/18
 • Годишњи извештај 2016/17
 • Годишњи извештај 2015/16
 • Годишњи извештај 2013/14
 • Годишњи извештај 2012/13
 • Годишњи извештај 2011/12
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43