Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Sluzbe/Biblioteka/1

Основни подаци о библиотеци

24. 07. 2023.

Библиотека је много више од просторије препуне књига. Она је првенствено место за ширење знања и размену података, па тек онда дистрибутер:

  • књига (уџбеника, монографија, збирки задатака) 
  • радова студената (дипломских, специјалистичких, мастер, магистарских теза, докторских дисертација)
  • часописа

Библиотека корисницима пружа и угодан простор за интелектуални рад у оквиру простора библиотеке и посебног простора читаонице која се налази непосредно поред просторије библиотеке Факултета.

Радно време Библиотеке са корисницима: радним данима од 07-15 часова. Пауза: 10.00-10.30 часова
Нова локација библиотеке: Други спрат новог дела зграде факултета (Анекс).

Библиотекари:

Сарадник у процесу дигитализације у библиотеци:

ОРЦИД упутство можете преузети у прилогу објаве

 

БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД

Комплетан библиотечки фонд евидентиран је у оквиру електронског каталога  BISIS 4.0 информационог система, тако да корисници могу да претражују фонд по разним критеријумима и имају увид у расположивост неке библиотечке јединице приступом софтверу BISIS из интернет радионице Факултета и од своје куће.

Приступ BISIS - у

Базе података (којима се може приступити преко Библиотеке):
KoBSON омогућава истраживачима који су запослени у академским, истраживачким и здравственим институцијама чији је оснивач Влада Републике Србије, и у надлежности су Министарства науке.

KoBSON је извршио претплату на издања следећих издавача, агрегатора и база података:
Издавачи: Am Chem SocAm Inst PhysAm Psych AssocASMECambridgeEmeraldInst Phys PublOxford JournalsRSCSAGEScience DirectSpringer/KluwerWiley
Агрегатори(доступни са ембаргом или периодом закашњења од три месеца до годину дана): EBSCO,Hein On Line,High Wire,Free Medical,HINARI,JSTOR,Cairn.info,DOAJ,Project MUSE,TEEAL,Scindeks,DoiSerbia
Електронске књигеCleveland Med IndexEBSCO eBookGoogle BooksDOABHein On LinePubMed knjige,Science DirectSpringer

Индексне базеINISMEDLINESCOPUSSCIndeksSciFinderWeb of Science 

Дигитални репозиторијум одбрањених докторских дисертација:
Дигитална библиотека дисертација Универзитета у Новом Саду
Адреса: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf

Докторске дисертације стављене на јавни увид:
Адреса: http://www.cris.uns.ac.rs/publicTheses.jsf

Докторске дисертације које су биле на јавном увиду а нису одбрањене:
Адреса: http://www.cris.uns.ac.rs/publicThesesNotDefended.jsf

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43