Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Sluzbe/Opsta-sluzba/1

Основни подаци о општој служби

24. 07. 2023.

Општа служба Факултета обавља кадровске и помоћно - техничке послове и то:

 

  • благовремено расписивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника и спроводи поступак избора,
  • води евиденцију запослених наставника и сарадника и других запослених на Факултету,
  • води евиденцију о организацији рада помоцно-техничког особља
  • остали општи и персонални послови који прате рад особља
  • административно -правни послови. 


Кабинет Опште службе: канцеларија број 3. 

Особље опште службе: Вишња Димић

емаил: sekretar@tfzr.rs
Телефон: 023/550-501

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43