Sluzbe/Skriptarnica/1

Подаци о скриптарници

22. 09. 2023.

У скриптарници се може наћи сва потребна документација и литература за студенте, као и књиге у издању Факултета. Рад са студентима је од 8-14 часова. Број телефона скриптарнице је 023 550 503. Наручивање књига можете извршити телефоном и мејлом skriptarnica@tfzr.rs

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43