Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Sluzbe/Racunovodstvo/1

Основни подаци о рачуноводству

24. 07. 2023.

Рачуноводство се бави финансијско-рачуноводственим пословима.

Особље Рачуноводства:

  • Милка Бракус- финансијски руководилац, телефон: 023/550-561,
  • Марина Еремић  - сарадник за економска питања, телефон: 023/550-560
  • Вишња Френц Торбица - финансијски аналитичар


Кабинет Рачуноводства: канцеларија број 1.
Број жиро рачуна Факултета: 840-1271666-43
Е-маил: racunovodstvo@tfzr.uns.ac.rs

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43