Tehnicka-resenja/M82/1/Nova-specijalna-elektroda-dobijena-oblaganjem-punjene-sipke

Нова специјална електрода добијена облагањем пуњене шипке

23. 07. 2023.

Категорија: М82

Година: 2013

Аутори:

Др. Никола Бајић, дипл.инж. , ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Дарко Вељић, дипл.инж. ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Марко Ракин, дипл.инж., Факултет за Технологгију и Металургију, Унивезитет у Београду, Карнегијева 4.
Др Михаило Мрдак, дипл.инж., Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ комуникације а.д Београд
Др Слободан Стојадиновић, дипл инж. Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин.
Мр Јасмина Пекез, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43