Saradnja-sa-univerzitetima-fakultetima-i-skolama/Saradnja-Katedre-za-Industrijsko-inzenjerstvo-u-eksploataciji-nafte-i-gasa/1

Сарадња са универзитетима, факултетима и школама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА

 

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

 Државни технички универзитет, Ухта, Русија

2014.

2.

 Рударски факултет у Приједору, Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина

2019.

3.

 РГУ нафте и гаса (НИУ) „И. М. Губкин“, Русија

2020.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43